champing ایران محمدرضا کیارستمی فیلمبرداری

champing: ایران محمدرضا کیارستمی فیلمبرداری عباس کیارستمی بزرگداشت عباس کیارستمی جشنواره جهاني فيلم فجر سومين روز جشنواره

گت بلاگز وب‌گردی اختلال دوقطبی در صدر معضلات روانی

سلامت نیوز:بررسي وزارت بهداشت نشان مي‌دهد که در چند سال اخير، بيماري‌ها و اختلالات رواني در ميان ايراني‌ها رو به افزايش است که يک درصد از اين اختلالات در زم

اختلال دوقطبی در صدر معضلات روانی

به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، وقایع اتفاقیه نوشت: البته شايان ذکر است ميزان شيوع اختلالات رواني شديد در ايران با آمارهاي جهاني تفاوتي ندارد ولی اختلالات رواني همچون افسردگي و اضطراب که درحال حاضر مهم ترين و شايع ترين اختلالات رواني در کشور بوده، نسبت به برخي جوامع در صدر است که در بين زنان شايع تر است ولی درمورد اختلالات شديد، اختلال دوقطبي مرسوم ترين اختلال درحال حاضر در جامعه کنوني ماست. اين اختلال، نوعي اختلال خلقي و يک بيماري رواني است که افراد مبتلا به آن دچار تغييرات شديد خلق مي شوند. شروع بيماري معمولا با دوره اي از افسردگي است و بعد از آن يک يا چند دوره افسردگي، دوره شيدايي بارز مي شود. در هر صورت اين اختلال يک ناراحتي با شيوع زياد است و افراد زيادي را در تمام دنيا ازجمله ايران زحمت مي دهد ولی خبرهاي خوبي هم وجود دارد؛ اينکه اختلال مذکور قابل درمان است و افرادي که مبتلا به اين بيماري هستند، مي توانند زندگي خوب و سازنده اي داشته باشند. اين اختلال يک بيماري درازمدت هست؛ بنابراین درماني طولاني مدت را مي طلبد.

عبارات مهم : بيماري
اختلال دوقطبی مي تواند بسيار نوسان دار باشد درنتیجه ممکن است نوع درمان به طور مرتب عوض شود. درمان آن گاهي ضدافسردگي است و گاهي ضدشيدايي. آسيبي که اين بيماري در زندگي انسان بر پيکره جسمي، رواني، اجتماعي و فرهنگي بر او وارد مي کند، بسيار شديدتر از بيماري هاي جسمي ديگر هست. ازاين رو، با دکتر گوهر يسنا انزاني، روان درمانگر درمورد انواع اختلالات دوقطبي، نشانه ها، راه هاي تشخيص و درمان آن گفت وگو کرده ايم که در ادامه مي خوانيد:

اکثر افراد، اختلال دوقطبي را همان افسردگي در حالت شديد ترش مي دانند؛ وجه تمايز آن را توضيح مي دهيد؟

اختلال دوقطبي در گذشته اي نه چندان دور جزء شاخه اي از افسردگي آشنا مي شد ولی جديدا از اختلال هاي افسردگي جدا شده است و بين طيف بيماري هاي اسکيزوفرني و ساير اختلال هاي روان پريشي و اختلالات افسردگي گذاشته شده است که اين نوع دسته بندي، مؤيد جايگاه آنها به عنوان پل ميان اين دو طبقه تشخيصي به لحاظ نشانه شناسي، پيشينه خانوادگي و ژنتيک هست. ازاين رو، همان طور که اشاره کرديد، هنوز افراد فکر مي کنند وقتي ما به کسي مي گوييم اختلال دوقطبي دارد يعني افسرده هست. در ابتدا بايد گفت اختلال دوقطبي مشمول بر اختلال دوقطبي نوع يک، نوع دو، ناشي از سوءمصرف مواد و ناشي از عارضه هاي جسماني هست.

ملاک هاي تشخيصي اختلال دوقطبي نوع يک، برداشت جديدي از از اختلال شيدايي- افسردگي Manic- Depressive (مانيک- دپرسيو) کلاسيک يا روان پريشي عاطفي Affective Psychosis توصيف شده است در قرن 19 ميلادي است و فقط اين تفاوت را با نوع کلاسيک دارد که لزوما نبايد روان پريشي و يک دوره افسردگي عمده در طول زندگي تجربه شود. باوجوداين، اکثر افرادي که نشانه هايشان با ملاک هاي يک دوره نشانگاني Syndromd Episode شيدايي کامل مطابقت دارد، دوره افسردگي عمده را نيز تجربه مي کنند. در اختلال دوقطبي نوع دوم، فرد يک دوره افسردگي عمده و يک دوره شيدايي خفيف Hypomanic را در طول زندگي بروز مي دهد که اين اختلال خفيف تر از اختلال دوقطبي نوع اول نيست بلکه برعکس شديد تر هم است لیکن بيمار در دوران افسردگي به سر مي برد و همچنين ناپايداري خلقي فرد مبتلا به نوع دوم معمولا با نقص جدي در کارکرد شغلي و اجتماعي همراه هست.

براي تشخيص اختلال دوقطبي از چه نشانه هايي بايد کمک گرفت؟

در ابتدا بايد متذکر شد که اختلال دوقطبي همان طور که گفتم چند نوع است که هرکدام از آنها به شدت بلکه تا حدي با يکديگر متمايز هستند و مهم ترين آنها اختلال نوع يک و نوع دو است بعد براي تشخيص و نشانه هاي آن بايد هر دو نوع اختلال دوقطبي را شناخت.
اختلال دوقطبي نوع يک: براي مطرح کردن تشخيص اختلال بايد ملاک هاي زير در يک دوره شيدايي وجود داشته باشند:

دوره شيدايي:
الف) دوره مشخصي از خلق سرخوشElevated Mood، مهارگسيخته Expansive Mood يا تحريک پذير Irritable Mood، پايدار نابهنجار و افزايش پايدار يا نابهنجار فعاليت هدفمند يا سرشار از انرژي که حداقل يک هفته، تقريبا هر روز و بيشتر اوقات روز طول بکشد.
ب) در دوره آشفتگي خلقي Mood Disturbance سه نشانه يا بيشتر از نشانه هاي زير به طور چشمگير وجود دارد: افزايش عزت نفس يا خودبزرگ پنداري، کم کردن خواب و سرحال بودن فقط با سه ساعت خوابيدن، پرحرفي بيش از حد، پرش افکار، حواس پرتي، افزايش فعاليت هاي هدفمند يا بي قراري رواني- حرکتي و پرداختن به فعاليت هايی که پيامدهاي ناگوار دارد (ولخرجي، بي بندوباري جنسي و…)
ج) آشفتگي خلقي آن قدر شديدي مي شود که کارکرد اجتماعي و شغلي مختل شده است و گاه نياز به بستري کردن دارد.

براي مطرح کردن اختلال دوقطبي نوع يک، دست کم يک دوره شيدايي در طول زندگي ضروري هست.

منظور از شيدايي که در اين اختلال نام مي بريد را براي مخاطبان توضيح مي دهيد؟
شيدايي يا مانيا تصویر افسردگي است و درواقع در اين نوع بيماري خلق فرد بسيار شاد هست. ويژگي هاي آن مشمول بر بي قراري، افزايش انرژي و ميزان فعاليت، خلق خيلي اوج و احساس نشاط شديد همراه با حس خودبزرگ بيني، تحريک پذيري مفرط، مسابقه افکار پريدن از موضوعي به عنوان ديگر، صحبت کردن با سرعت بسيار بالا، اعتقادات غير واقعي درمورد توانمندي ها و قدرت فرد، قضاوت ضعيف، ولخرجي، سوءمصرف الکل و داروهاي خواب آور، واکنش‌ها متفاوت از حالت معمول که مدتي طولاني ادامه داشته باشد، کم کردن نياز به خواب و درنهايت انکار تمام پرسشها گفته شده است و پرسشها ناشي از آن.

يک دوره شيدايي خفيف که در اختلال دوقطبي يک به آن اشاره کرديد، چه نشانه هايي را دربرمي گيرد؟

دوره شيدايي خفيف:
الف) وجود دوره زماني مشخص از خلق سرخوش، مهارگسيخته يا تحريک پذير پايدار نابهنجار و افزايش نابهنجار و پايدار فعاليت هدفمند يا سرشار از انرژي که حداقل چهار روز متوالي، هر روز و بيشتر اوقات در روز طول بکشد.
ب) طي دوره آشفتگي خلقي و افزايش انرژي چندين مورد از نشانه های زير به طور قابل ملاحظه بايد وجود داشته باشد: افزايش خودبزرگ پنداري، کم کردن نياز به خواب، پرحرفي، حواس پرتي و… .
ج) اين دوره با تغيير مشخص در کارکردها همراه هست.
د) ديگران متوجه اين آشفتگي مي شوند.
هـ) اين دوره آن قدر شديد نيست که کارکرد را مختل کند يا نياز به بستري باشد.
و) اين دوره به خاطر سوء مصرف مواد نيست.

بعد از دوره شيدايي، فرد مبتلا حتما بايد يک دوره افسردگي عمده را نيز بگذراند.

دوره افسردگي عمده:
الف) وجود پنج روز يا بيشتر از آن در دوره اي 15روزه حداقل يکي از نشانه هاي خلق افسرده يا ازدست دادن علاقه و لذت را داشته باشد:
– وجود خلق افسرده در بخش عمده ای از روز و تقريبا همه روزه
– کم کردن چشمگير علاقه يا لذت به همه موارد يا تقريبا همه فعاليت ها
– کم کردن چشمگير وزن بدون رژيم
– بي خوابي يا خواب آلودگي زياد
– بي قراري يا کندي رواني و حرکتي
– خستگي مفرط Fatigue
– احساس بي ارزشي worthlessness يا احساس گناه افراطي
– کم کردن توانايي تفکر يا تمرکز و بي تصميمي
– افکار عود کننده راجع به فوت يا خودکشي و اقدام به خودکشي
ب) اين نشانه ها موجب آشفتگي و نقص در کارکرد شغلي و اجتماعي نشود.
ج) اين نشانه ها به علت عارضه جسمي يا مصرف مواد نباشد.

افراد مبتلا به دوقطبي نوع يک چه زماني متوجه مي شوند که بيمار هستند؟

افراد اغلب در دوره شيدايي متوجه نيستند که بيمارند و نياز به درمان دارند. ممکن است لباس، آرايش و ظاهرشان را تغيير دهند. در برخي افراد حس بويايي، شنوايي و… حساس تر مي شود و گاهي رفتارهاي ضداجتماعي در دوره شيدايي ديده مي شود. همچنين امکان دارد خلق به سرعت به خشم يا افسردگي و نااميدي تغيير يابد. اين اختلال بنابر تعاريف انجمن روان پزشکي آمريکا 0,6 درصد بوده و در زنان نيز بيشتر مشاهده شده است هست. ميانگين سن شروع نخستين دوره شيدايي از نوع شيدايي خفيف يا افسردگي عميق 18 سال بوده و اين اختلال ممکن است حتي در 60 يا 70 سالگي نيز شروع شود. براي همين تا حدودي در ابتدا سخت بوده تا فرد متوجه شود دچار اختلال شده است هست.

در شکل گيري اين اختلال چه عوامل خطر سازي نقش دارند؟

عوامل محيطي: اين اختلال در کشور هايي با درآمد اوج شايع تر هست. همچنين در ميان افرادي که طلاق گرفته اند بيشتر ديده مي شود تا افراد متأهل و مجرد.
عوامل ژنتيک و فيزيولوژيک: خويشاوندان بزرگسال مبتلا به اختلال دوقطبي نوع يک و دو به طور میانگین 10 برابر بيشتر در معرض خطرند.

عوامل تغييردهنده روند: بعد از ظاهرشدن يک دوره شيدايي با ويژگي هاي روان پريشي، دوره شيدايي با ويژگي هاي روان پريشي خواهد بود.

آيا فکر به خودکشي يا اقدام به آن در اين بيماران نوع يک ديده مي شود؟

بله خطر خودکشي اين مبتلايان 15 برابر افراد عادي هست.
اگر درزمينه اختلال دوقطبي نوع يک، بحثي نمانده، به سراغ اختلال دوقطبي نوع دوم برويم.
براي تشخيص اختلال دوقطبي بايد ملاک هاي زير درمورد دوره شيدايي خفيف جاري يا گذشته و ملاک هاي زير درمورد دوره افسردگي عمده جاري و گذشته برآورده شده است باشد. ما در اين اختلال هم باز شيدايي خفيف و افسردگي عمده داريم.

دوره شيدايي خفيف:
الف) وجود دوره مشخص از خلق سرخوش مهارگسيخته يا تحريک پذير پايدار نابهنجار و افزايش نابهنجار و پايدار فعاليت هاي هدفمند سرشار از انرژي که هر روز و در بيشتر اوقات ديده مي شود.
ب) طي دوره، آشفتگي خلقي و افزايش انرژي سه مورد از نشانه هايی که پيش تر به آن اشاره کردم مانند افزايش عزت نفس، پرحرفي، پرش افکار، حواس پرتي و… ديده شود.
ج) اين دوره با تغيير مشخص در کارکرد همراه هست.
د) آشفتگي خلقي به وسیله ديگران نيز قابل مشاهده هست.
هـ) در اين دوره، کارکردهاي فرد چندان مختل نمي شود.

دوره افسردگي عمده:
الف) وجود پنج مورد بيشتر در دوره دو هفته اي که حاکي از تغيير در کارکردهاي قبلي فرد است مانند بي خوابي يا خواب آلودگي زياد، خستگي مفرط يا ازدست دادن انرژي، احساس بي ارزشي، کم کردن تفکر، تمرکز و… .
ب) اين نشانه ها از نظر باليني موجب ناراحتي و نقص در عملکرد فرد مي شود.
ج) اين دوره ناشي از اثر موادمخدر يا عارضه جسمي نيست.
مشخصه اختلال دوقطبي نوع دوم، روند باليني دوره هاي خلقي برگشت کننده مشمول بر يک يا چند دوره افسردگي و دست کم يک دوره شيدايي خفيف هست.

ويژگي خاص اختلال دوقطبي نوع دوم چيست؟

ويژگي عمومي اين نوع اختلال تکانشگري است که مي تواند در اقدام به خودکشي و اختلال هاي مصرف مواد نقش داشته باشد. در برخي مبتلايان خلاقيت افزايش مي يابد. شيوع 12 ماهه اين بيماري در سطح بين الملل 0,3 درصد هست. اگرچه اين اختلال ممکن است در آخرهای نوجواني و در سراسر دوره بزرگسالي شروع شود ولي ميانگين شروع آن اواسط دهه 20 سالگي هست. اين بيماري ها معمولا با افسردگي شروع مي شود و تا زماني که دوره شيدايي خفيف رخ ندهد، به عنوان اختلال دوقطبي تشخيص داده نمي شود. فاصله بين دوره هاي خلقي در روند اختلال قطبي نوع دوم با افزايش سن کم کردن مي يابد.

چه عواملي باعث شکل گيري اين نوع اختلال مي شوند؟

عوامل ژنتيک و فيزيولوژيک: خطر مبتلا شدن به اين اختلال در خويشاوندان افرادي که اختلال دوقطبي نوع دوم دارند، بيشتر از افرادي است که به اختلال نوع يک آن مبتلا هستند.
عوامل تغييردهنده روند: احتمال برگشت به سطح قبل کارکرد اجتماعي در افراد جوان تر و با افسردگي نه چندان شديد در اين بيماري بيشتر هست. تحصيلات بالاتر، طول مدت کمتر بيماري و متأهل بودن با اصلاح کارکردي مبتلايان به اختلال دوقطبي رابطه دارد. همچنین به نظر مي رسد اين اختلال در زن ها بيشتر هست. دوقطبي نوع دوم با خطر خودکشي بالايي همراه بوده و حدود يک سوم افراد دچار اين اختلال، پيشينه اقدام به خودکشي در طول زندگي ارزش گزارش شده است هست.

کسي که اختلال دوقطبي دارد ممکن است دچار ساير بيماري هاي رواني باشد؟

بله البته در اختلال دوقطبي نوع دوم، اين قضيه ديده مي شود. اين اختلال معمولا با يک يا چند بيماري رواني همايند، به ويژه اختلال اضطرابي رابطه دارد و حدود 60 درصد مبتلايان داراي سه يا بيشتر از سه مورد اختلال هستند.

با توجه به گفته هايتان، گويا ما اختلال دوقطبي ناشي از مواد هم داريم؟

بله و اتفاقا فصل مهمي از اختلال دوقطبي را دربرمي گيرد.

ملاک هاي تشخيص آن از ساير اختلالات دوقطبي چيست؟

بايد به چندين مورد اشاره کرد ازجمله آشفتگي چشمگير و پايدار خلق همراه با خلق سرخوش، مهارگسيخته يا تحريک پذير، همراه با خلق افسرده يا بدون آن يا کم کردن چشمگير علاقه و لذت در تمام فعاليت ها. وجود شواهدي از پيشينه، معاينه بدني يا يافته هاي آزمايشگاهي.
شواهد حاکي از اختلال دوقطبي ناشي از سوءمصرف مواد ممکن است مشمول بر مواردي همچون مقدم بودن نشانه ها بر شروع مصرف مواد، استمرار نشانه ها براي مدتي به عنوان نمونه يک ماه بعد از پايان ترک مواد باشد.

ويژگي هاي اين اختلال را توضيح مي دهيد؟

اين اختلال از لحاظ باليني موجب آشفتگي يا نقص قابل توجه در کارکرد اجتماعي و حرفه اي مي شود. ويژگي هاي تشخيصي اختلال دوقطبي و مرتبط ناشي از مواد، اصولا همان ويژگي هاي شيدايي، شيدايي خفيف يا افسردگي هست. يک استثناي مهم در اين اختلال، شيدايي خفيف است که بعد از مصرف داروي ضدافسردگي و درمان هاي ديگر رخ مي دهد و فراتر از اثرات فيزيولوژيک يک دارو تدوام مي يابد. رابطه علّي مصرف داروهاي روانگردان يا موادي که سوءمصرف مي شوند، مهم ترين متغيير مشخص شده است در اين اختلال هست. اين داروها مشمول بر طبقه لوک ها، فن سايکلدين و استروئيدها مي شوند.

شما در صحبت هايتان نيز اشاره اي به اختلال دوقطبي مرتبط ناشي از عوارض جسماني هم کرديد. اين اختلال چگونه است؟

بله يک دوره بارز و پايدار از خلق سرخوش و مهارگسيخته يا تحريک پذير نابهنجار و افزايش نابهنجار انرژي غالب باشد که از عارضه هاي جسماني ناشي مي شود. در بيشتر موارد ديده شده است که در اين نوع بيماران شيدايي خفيف طي دوره يک ماه ديده مي شود و تشخيص آن نبايد در دوره شيدايي باشد بلکه در صورت ناراحتي قابل ملاحظه اي که در کارکردهاي اجتماعي برايشان ايجاد مي شود.

اين اختلال بيشتر درمورد چه عارضه های جسماني ای به وجود مي آيد؟

سکته و آسيب هاي مغزي و بلافاصله بعد از درمان عارضه، اختلال درمان مي شود و در کل بيماري هایی که به مغز آسيب مي رساند.

نسبت آن در زنان بيشتر است يا مردان؟

از آنجا که سکته بيشتر متوجه آقايان هست، اين اختلال دوقطبي مرتبط ناشي از عارضه هاي جسماني در آقايان بيشتر هست.

درمورد اختلال دوقطبي در همه تقسيم بندي ها با توجه به اظهاراتتان، نشانه ها و تشخيص آن، درمان چگونه است؟

از آنجا که اختلالات روان پزشکي با يکديگر بسيار همبود دارند، تشخيص بسيار سخت هست. نياز به روان شناس، روان دکتر و در کل يک تيم درماني دارد تا در درجه اول بتواند اختلال را تشخيص دهد. بهترين درمان از سوي روان پزشکان صورت مي گيرد. در تمامي پژوهش ها نشان داده شده، نخستين درمان براي آن، دارودرماني است که در کنارش مي توانند از خدمات مددکاري، درمان هاي شناختي- رفتاري، شرکت در گروه هاي درماني و گروه هاي حمايتي استفاده کنند.

درمان آن چقدر طول مي کشد؟

نمي توان پاسخ دقيقي براي سؤالتان داد. براي اينکه اين بيماري سخت و بسيار صعب العلاج است و بايد شخص علاوه بر دارودرماني به مدت طولاني روان درماني شود و آنچه مهم هست، آموزش خانواده درمورد اين اختلال هست. خانواده حتما نياز دارد آموزش هاي مورد نیاز را از سوي روان دکتر و مشاور معالج ببيند تا بداند با بيمار چگونه برخوردي داشته باشد زيرا در روند بهبودي، نقش مهمي دارند.

اختلال ادواري خويي چيست و چه همپوشاني هايي با اختلال دوقطبي دارد؟

ويژگي اصلي اين اختلال، اختلال خلقي نوساني و مزمن مشمول بر دوره هاي متعدد شيدايي خفيف و دوره هاي نشانه هاي افسردگي متمايز از يکديگر هست. به بياني ديگر اين بيماري سايکلوتايميا Cyclothymia به نوعي از اختلال دوقطبي مزمن اطلاق مي شود که با نوسان ميان اپيزودهايي افسرده خويي و نيمه شيدايي در دوره هاي طولاني مدت از زندگي بيمار تعريف مي شود و درواقع حالت خفيف تر از اختلال دوقطبي هست.

ملاک تشخيص آن بر چه اساسي است؟

بايد به چندين مورد توجه کرد:
حداقل دو سال دوره هاي متعددي با نشانه هاي شيدايي خفيف وجود داشته باشد و دوره هاي متعددي از نشان هاي افسردگي که ملاک هاي دوره افسردگي عمده است را برآورده نکند؛ البته درمورد کودکان و نوجوانان، يک سال در نظر گرفته مي شود (درواقع شخص بايد دو سال اين تغيير احساسات را در زندگي تجربه کرده باشد).

در اين دو سال، دوره هاي شيدايي خفيف و افسردگي، حداقل در نيمي از مواقع وجود داشته باشند.

هرگز ملاک هاي دوره افسردگي عمده، شيدايي يا شيدايي خفيف برآورده نشده باشد و درنهايت نشانه ها ناشي از سوءمصرف مواد يا عارضه جسماني نباشد و اين نشانه ها از لحاظ باليني موجب آشفتگي و نقص در کارکرد اجتماعي شغلي شوند.
شايد به زبان راحت تر بايد گفت فرد در حالت نرمال، چيزي را حس نمي کند ولي به هنگام برخورد با موقعيت هاي حساس به وضوح تغييرات شديدي را تجربه مي کند.

شايد بيمار حس کند افسرده است تا اينکه مبتلا به اختلال ادواري خويي مي باشد؟

باوجود شايع شدن اين بيماري، از آنجا که بيشتر شباهت به اختلال دوقطبي نوع دوم در قالب شيدايي خفيف آشکار مي شود، متأسفانه افتراق آن دو از هم سخت است مانند بسياري از اختلالات ديگر در طيف دوقطبي. درواقع، اين فاز افسردگي است که مبتلايان را به سمت درمان مي برد.

ميزان شيوع آن در زنان و مردان چگونه است؟

در کل، شيوع اين اختلال حدود 0,4 تا یک درصد است و ميزان شيوع در مردان و زنان طبق گزارش ها يکسان به نظر مي رسد.

ميانگين سني شيوع اختلال ادواري خويي چند است؟

به طور کلی، اين اختلال در نوجواني يا اوايل بزرگسالي شروع مي شود و حدود 15 تا 50 درصد احتمال دارد اين فرد مبتلا به اختلال دوقطبي يک يا دو شود؛ ميانگين شروع سن حدود هفت سالگي هست.

درمان آن چگونه است؟

تقريبا مانند اختلالات دوقطبي هست؛ در درجه اول دارودرماني و در کنارش روان درماني.

منبع: وقایع اتفاقیه
انتهای پیام/

واژه های کلیدی: بيماري | افسردگي | اختلال دوقطبی | افسردگی | مشکلات روانی | بیماری روانی |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog